Senarelagd föreningsstämma

Enligt våra stadgar ska vi ha föreningsstämma (årsmöte) senast i mars. Detta är inte möjligt i år beroende på pandemin. Tyvärr medger inte lagen att vi har digitalt möte, vilket annars skulle vara ett alternativ.

Vi kommer därför att skjuta på mötet fram till efter sommaren och får återkomma med ett mer exakt datum när vi ser att det är genomförbart.

Enligt REV:s (Riksföreningen Enskilda Vägar) rekommendation kommer vi att debitera enligt uppdaterad debiteringslista i vanlig ordning med förfallodatum 30 april. Debiteringslängden för då godkännas i efterhand när föreningsstämman fysiskt genomförs. Detsamma gäller avgifter och arvoden, som kommer att vara oförändrade jämfört med 2020.

Styrelsens sammansättning kvarstår fram till föreningsstämman.

Dock går det alldeles utmärkt att skicka motioner i nuläget, dessa kommer att behandlas på kommande styrelsemöten.

Vi har tyvärr ingen vald valberedning, så har du förslag på styrelsemedlem eller suppleanter är det också välkommet – skicka PM med en motivation och kontaktuppgift.

Vi hoppas alla har förståelse för denna åtgärd som är i linje med de rekommendationer vi fått.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *