Start

Nödinge Vägförening är en samfällighetsförening som bildades år 1971 enligt lagen om enskilda vägar (EVL) från 3 september 1939. Senaste ombildningen skedde 2003.

Vi är väghållare får vägar såväl i tätorten som på landsbygden. Får närvarande (2023) är det ca 700 fastigheter som representerar ca 1100 andelar och lika många fastighetsägare i samfälligheten.

Väghållningsskyldighet får enskilda vägar regleras enligt Anläggningslagen (AL).

Samfälligheten bildas för att förvalta av Lantmäteriet beslutad gemensamhetsanläggning, som i vårt fall heter Ale Nödinge ga:10.

Vem som ska vara väghållare för en väg bestäms av vägföreningens styrelse och grundar sig på vad kommunen angett i sin detaljplan. Fastställandet sker genom förrättning som Lantmäteriet gör.

OBS! För att försäkra dig om att fä info på ett enkelt sätt så “Prenumerera på vårt nyhetsbrev” genom att registrera din e-mailadress här till höger, är du medlem i samfälligheten  rekommenderar vi  också att du ansöker om medlemskap i vår Facebook-grupp där information oftast ges.