Vinterväghållning

Våra entreprenörer gör ett fantastiskt jobb, men vi får också ha förståelse för att de inte kan vara på alla platser samtidigt. Om du har synpunkter på vinterväghållningen vill vi väldigt gärna att du meddelar oss detta, helst genom att skicka ett mejl genom “Kontakt” på hemsidan, eller inlägg i vår Facebook-grupp ”Nödinge Vägförening” – det som är bra kan alltid göras bättre.

Direktiven till entreprenörerna är att de ska ploga om det kommer >5 cm snö, det är en erfaren entreprenör som bedömer när och om det ska sandas, han kallar in övriga. De har bäst koll och erfarenhet för att vinterväghållningen ska bli så optimal som möjligt.

Vi har ett särskilt “backprogram” för de backar som vi anser särskilt svåra vid halka, de är:

Bräckan (Bräckans väg), Spejarstigen, Pernillas väg (backe till nr 1-25), Spejarstigen, Målarbanken (Granäsvägen), Relsbovägen (backen ner mot Mollsjönäsbäcken)

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ansvar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning pä gångytan i anslutning till fastigheten.

Snö och is som faller från tak ner på gångytan måste fastighetsägaren ta bort.
Skotta ner snö och is frän taket för att undvika olyckor.

Tänk också på att försöka hålla området kring brevlådan och fram till soptunnan
snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.