Styrelsen

Ronny Eriksson(Granåsvägen). Ordförande

Tel 0708-79 32 71 mail: ronny(a)eriksson-palmnas.se (ersätt (a) med @)

Kjell Röring. Sekreterare och vice ordförande (Lillbacka)

Mats Gustafsson(Hallbackevägen). Ledamöter

Lars-Rune Andersson (Hallbackevägen),  Suppleanter