Vägar

Följande vågar förvaltas av samfälligheten Nödinge Vägförening för gemensametsanläggningen Ale Nödinge ga:10

Området runt Vimmersjön och utanför tätorten

Relsbovägen, Rydet, Bönabovägen, Torpavägen, Sjövägen, Hallbackevägen, Skräddarns väg, Tells väg, Granösvägen, Spejarstigen, Fagerhultsvägen, Lilla Fagerhultsvägen, Pernillas väg, Johan Petters väg, Bräckans väg

Centrala Nödinge

Klockarevägen, Nederstevägen, Stomvägen och Kullens väg

Backaområdet

Backavägen, Denofa, Gästgivarevägen, Stallvägen, Skjutsvägen, Kuskvägen, Patron Ahlmans allö, Hägers gränd, Westmarks gränd, Malm Erikssons gränd, Ivars kulle, Svens kulle, Hästekärrsvägen, Diklekärrsvägen, Torkels kulle, Mejerivägen, Jordkällevägen, Smedjans väg, Säterivägen samt Prästvägen (delvis)

övrigt

Utöver ovanstående förvaltar vägföreningen Kristoffers led fram till korsningen med Klockarevägen, samt en del grönområden i Backa-området