Moms för samfälligheter

Moms för samfälligheter

Skatteverket ändrat åsikt i frågan om samfällighetsföreningar ska vara momsregistrerade eller inte. Sedan momsen infördes i Sverige har väg- och samfällighetsföreningar varit undantagna från att behöva hantera moms, men i februari gick Skatteverket ut med ett nytt ställningstagande.
De anser nu att alla samfällighetsföreningar med en årsomsättning på över 30 000 kr (ändras i juli förmodligen till 80 000 kr) ska momsregistrera sig och då även lägga på moms på medlemsdebiteringen. Detta som en följd av anpassningar till EU-rätten för vilka som ska betala moms och inte.
Riksförbundet Enskilda Vägar för dialog med Skatteverket och andra parter och rekommenderar för närvarande att avvakta nya besked, då det inte är säkert att Skatteverket kommer att få rätt i denna fråga.
Årets debitering har inte momsbelagts, då det inte fanns något beslut vid tillfället för årsstämman. Vi höjde andelskostnaden med 100 kr i år för att ta höjd för en ev. momsregistering då vi i så fall tappar 20% av vår omsättning, i gengäld får vi dra av kostnader. Detta drabbar medlemmarna i första hand, men gynnar föreningen.
Vi får helt enkelt avvakta och se vad det får för ekonomisk påverkan, beroende på vilket beslut som fattas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.