Moms för samfälligheter

Moms för samfälligheter

Skatteverket ändrat åsikt i frågan om samfällighetsföreningar ska vara momsregistrerade eller inte. Sedan momsen infördes i Sverige har väg- och samfällighetsföreningar varit undantagna från att behöva hantera moms, men i februari gick Skatteverket ut med ett nytt ställningstagande.
De anser nu att alla samfällighetsföreningar med en årsomsättning på över 30 000 kr (ändras i juli förmodligen till 80 000 kr) ska momsregistrera sig och då även lägga på moms på medlemsdebiteringen. Detta som en följd av anpassningar till EU-rätten för vilka som ska betala moms och inte.
Riksförbundet Enskilda Vägar för dialog med Skatteverket och andra parter och rekommenderar för närvarande att avvakta nya besked, då det inte är säkert att Skatteverket kommer att få rätt i denna fråga.
Årets debitering har inte momsbelagts, då det inte fanns något beslut vid tillfället för årsstämman. Vi höjde andelskostnaden med 100 kr i år för att ta höjd för en ev. momsregistering då vi i så fall tappar 20% av vår omsättning, i gengäld får vi dra av kostnader. Detta drabbar medlemmarna i första hand, men gynnar föreningen.
Vi får helt enkelt avvakta och se vad det får för ekonomisk påverkan, beroende på vilket beslut som fattas

Trafikhinder Klockarevägen

Vecka 19, nästa vecka, kommer vi att placera ut trafikhinder på delar av Klockarevägens gång- och cykelbana. Det visar sig tyvärr att biltrafikanter kör upp på GC-banan vid möte, vilket så klart är en trafikfara.

Vidare kommer vi att sätta upp en bilspärr på GC-banan förbi Vårdcentralen, det har visat sig att bilar ibland kör in på fel vägbana vilket vi nu förhindrar.

Föreningsstämman 2021

P.g.a. pandemin har vi inte kunnat genomföra föreningsstämman i mars enligt stadgarna. Samfälligheter kan dessutom inte genomföra stämman digitalt enligt gällande regler, därför är vi hänvisade till att skjuta på stämman till i höst.

Enligt REV (Riksföreningen Enskilda Vägar) som vi tillhör agerar man som om årsmötet har ägt rum och sedan får besluten fattas retroaktivt, det gäller t.ex. debiteringslängden, budget, utbetalning av arvoden, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Hoppas alla har förståelse för detta.

Bifogar filer avsedda för föreningsstämman

Budget 2021

Rev.rapport

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Cykeltävling Relsbovägen 21 augusti

På morgonen den 21 augusti har Göteborgsgirot www.goteborgsgirot.se ansökt om att få köra ett 210 km lopp på bl.a. Mollsjövägen/Relsbovägen, från Gråbovägen och till Gamla Kilandavägen.
Cyklisterna kommer att starta på Heden inne i centrala Göteborg mot Hisingen och vidare mot Mollsjövägen. Starten är planerad till kl 07.30 på morgonen och täten kommer att passera er väg någon gång mellan kl 08.00-09.00.
Loppet har en tävlingsklass som eskorteras utav MC-polis och skall då ha så fri väg som möjligt. När tävlingsklassen har passerat så kör resterande cyklister i motionsklass och skall då följa trafikregler precis som alla andra. Tävlingsklassen passerar Mollsjövägen på några få minuter men det är mycket motorcyklar, följebilar m.m. så det är ett stort kompakt entourage som passerar i relativt hög hastighet för att följas av mer utspridda cyklister/klungor.
Tider/datum kan komma att ändras men vi kommer i så fall att meddela er i god tid.
Det kommer att sättas upp lite pilar och skyltar med Cykellopp några dagar innan loppet går och vi kan komma att skicka ut ett informationsbrev innan loppet till alla som bor utmed bansträckningen.