Trafikhinder Klockarevägen

Vecka 19, nästa vecka, kommer vi att placera ut trafikhinder på delar av Klockarevägens gång- och cykelbana. Det visar sig tyvärr att biltrafikanter kör upp på GC-banan vid möte, vilket så klart är en trafikfara.

Vidare kommer vi att sätta upp en bilspärr på GC-banan förbi Vårdcentralen, det har visat sig att bilar ibland kör in på fel vägbana vilket vi nu förhindrar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.