Föreningsstämman 2021

P.g.a. pandemin har vi inte kunnat genomföra föreningsstämman i mars enligt stadgarna. Samfälligheter kan dessutom inte genomföra stämman digitalt enligt gällande regler, därför är vi hänvisade till att skjuta på stämman till i höst.

Enligt REV (Riksföreningen Enskilda Vägar) som vi tillhör agerar man som om årsmötet har ägt rum och sedan får besluten fattas retroaktivt, det gäller t.ex. debiteringslängden, budget, utbetalning av arvoden, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Hoppas alla har förståelse för detta.

Bifogar filer avsedda för föreningsstämman

Budget 2021

Rev.rapport

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.