Vinterväghållning

Vi har fått frågan  vad vi “sandar”med vid halka. Svaret är att i tätbebyggelse (Nödinges centrala delar) använder vi enbart flis, samma policy som kommunen använder på sina gator. När det gäller det övriga vägnätet på landsbygden använder vi en blandning av sand, flis och salt.

För att ploga gäller en minsta snömängd om 5 cm, vilket naturligtvis kan variera från område till område, oftast större snömängd i höglänt terräng, varför det ibland blir svårbedömt.

Vi har två entreprenörer, för tätort respektive landsort, beroende på olika behov av traktorer men även för att hinna med halkbekämpningen inom rimlig tid. Dock har vi samma entreprenör för hela vägnätet när det gäller sandning. I tätort där vi har gång- och cykelbanor prioriteras bilvägar, orsaken är främst att säkerställa att räddningsfordon kommer fram. En av entreprenörerna har samordningsansvar så den “vänstra handen vet vad den högra gör”

Prenumerera på senaste bloggginlägg

Skriv in din e-postadress i fältet nedan och få senaste nytt från Nödinge Vägförening bekvämt levererade direkt till din e-post. Max ett mail om dagen!

Comments are closed.